s

mobecv
samo
  • Srdečne pozývame našich seniorov nad 65 rokov veku na spoločné posedenie v piatok 24.11.2017 od 15.00 hod. v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Tešíme sa na vás! 

Výrub dreviny - zverejnenie

16.10.2017

..

Výrub dreviny - jaseň, 2 ks, obvod kmeňa, meraného  vo výške 130 cm - 70 cm, ktorá rastie na parcele č KN-E 12 v k.ú. Krmeš. Dôvod - poškodené dreviny. Smrek 1 ks, obvod kmeňa, meraného  vo výške 130 cm - 65 cm, ktorý rastie na parcele č KN-C 170,171 v k.ú. Krmeš. Dôvod - veľká výška dreviny pri cestnej komunikácii, ktorá môž...

Viac

Verejná vyhláška

16.10.2017

..

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti. Adresát písomnosti - Rastislav Marton. Písomnosť č. 102132958/2017 zo dňa 9.10.2017 je uložená na Daňovom úrade Žilina, na pobočke Liptovský Mikuláš, Hollého 3. Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od...

Viac

Výkup papiera

09.10.2017

..

Firma Ľupčianka s.r.o. uskutoční v našej obci v piatok 13.10.2017 výkup papiera nasledovne: Krmeš 15.50-16.00, Vlachy 16.10-16.20, Vlašky 16.20-16.30 hod.

Viac

Výrub dreviny - zverejnenie

09.10.2017

..

Výrub dreviny - borovica, obvod kmeňa, meraného  vo výške 130 cm - 85 cm, ktorá rastie na parcele KN-C 67/9 v k.ú. Krmeš. Dôvod - ohrozenie nehnuteľnosti v prípade vetra. Výrub bude zrealizovaný po 15.10.2017.

Viac