s

mobecv
samo
  • Pozývame vás na Deň detí a Juniáles, ktoré sa budú konať v sobotu 24.6.2017 od 15.00 hod. na futbalovom ihrisku vo Vlachoch. Program: súťaže pre deti, opekanie špekačiek, beh cez prekážky, zručnosť, presnoť, guľáš, diskotéka. Od 19.00 hod. bude zábava pod holým nebom. Všetci ste vítaní!

  • Oslavy 755výročia prvej písomnej zmienky

    2. september 2017 
    Deň obce 2017

Záverečný účet obce Vlachy za rok 2016

23.06.2017

..

Záverečný účet obce Vlachy za rok 2016, schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.6.2017 bez výhrad.pdf

Viac

Oznam vedúcej pošty

22.06.2017

..

Vedúca pošty oznamuje, že pošta bude v pondelok 26. júna 2017 zatvorená.

Viac

Územný plán - Dodatok č. 1 - verejná vyhláška

19.06.2017

..

Verejná vyhláška - .pdf Výkres širších vzťahov - .pdf Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia s vyznačenou záväznou časťou a verejnoprospešné stavby - .pdf  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a vyznačenou záväznou časťou rie&scar...

Viac

Upozornenie pre seniorov

13.06.2017

..

Upozornenie pre seniorov.pdf

Viac