s

mobecv
samo

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

23.04.2018

..

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf

Viac

Odpočet vodomerov

17.04.2018

..

LVS a.s. oznamuje, že vykoná v našej obci odpočet vodomerov, a to v dňoch 23. - 25.4.2018. Prosíme, sprístupnite si vodomerné šachty alebo nahláste stav vodomeru telefonicky na t.č. 0800 162 334.

Viac

Verejná vyhláška

12.04.2018

..

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.pdf

Viac

Zápis do materskej školy

11.04.2018

..

Riaditeľka materskej školy vo Vlachoch oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa bude konať v dňoch 23. - 25. 4. 2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

Viac