s

mobecv
samo
  • pozvanka

Oznam všeobecnej lekárky

16.08.2017

..

MUDr. Mária Černáková oznamuje naším občanom, že v dňoch 4.-8.9.2017 bude čerpať dovolenku. V dňoch od 4.-6.9.2017 nebude prítomná ani zdravotná sestra. V súrnych prípadoch ju bude zastupovať MUDr. Pipíšková a MUDr. Čajková.

Viac

Návrh VZN č. 2/2017

15.08.2017

..

Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vlachy č. 2/2017 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu v pôsobnosti Obce Vlachy.pdf

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

11.08.2017

..

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.8.2017.pdf

Viac

Územný plán Bešeňová

11.08.2017

..

Správa o hodnotení strategického dokumentu s návrhom strategického dokumentu "Územný plán obce Bešeňová" je k nahliadnutiu na CD na Obecnom úrade Vlachy v úradných hodinách. Verejné prerokovanie sa bude konať dňa 31.8.2017 na Obecnom úrade Bešeňová (čas zverejnený nie je).

Viac