s

mobecv
samo
  • DHZ Krmeš Vlachy vás pozýva na 9. Hasičský ples, ktorý sa uskutoční  dňa 27. 1. 2018 v Kultúrnom dome vo Vlachoch. Do tanca Vám bude hrať DJ Majco.

Rozpočet obce na roky 2018-2020

14.12.2017

..

Rozpočet Obce Vlachy na roky 2018-2020, schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.217.pdf, .pdf, .pdf, .pdf

Viac

VZN 3/2017

14.12.2017

..

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

Viac

Odchody vlakov 2017/2018

12.12.2017

..

Odchody vlakov zo stanice Liptovské Vlachy od 10.12.2017.pdf

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

07.12.2017

..

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017.pdf

Viac