s

mobecv
samo

Pozvánka na valné zhromaždenie

21.02.2018

..

Urbár bývalej obce Sokolče - pozvánka na valné zhromaždenie.pdf

Viac

Upozornenie pre seniorov

31.01.2018

..

Policajný zbor SR upozorňuje: Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov! V súvislosti s trestnou činnosťou páchanou na osobách vyššieho veku, Policajný zbor SR opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neodovzdávali, príp. nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V ostatnom období sú zaznamená...

Viac

Výrub dreviny - zverejnenie

31.01.2018

..

Výrub dreviny - zverejnenie, 1 ks vŕba, 1 ks breza previsnutá, 1 ks borovica lesná, k.ú Vlachy, KN - C 108/85, 108/88, obvod kmeňov - 105 cm, 60 cm a 82 cm. Dôvod - ohrozenie majetku.

Viac

Zmena v správnych poplatkoch

08.01.2018

..

Na základe novely zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, dochádza od 1.1.2018 k zvýšeniu správnych poplatkov za: 1. osvedčenie fotokópie, odpisu, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej onformácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov za každú aj začatú ...

Viac