Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..

Obec Vlachy / Zmluvy rok 2015

Zmluvy rok 2015
..
Dátum Dodávateľ - Odberateľ Suma Predmet zmluvy a detail zmluvy  
18.12.2015 BTV Slovakia s.r.o. 2685,- Zmluva o poskytnutí príspevku  
18.12.2015 RyOS s.r.o. Žilina 1850,- Zmluva o poskytnutí príspevku  
18.12.2015 Martina Oravcová 50,- Zmluva o poskytnutí príspevku  
17.12.2015 Božena Moravčíková n/a Dodatok k nájomnej zmluve  
17.12.2015 Inten Eura, správa domov, s.r.o.  n/a Zmluva - bytovka Vlachy  
10.12.2015 SSE, a.s. Žilina n/s Zmluva o výkupe elektriny  
07.12.2015 Obec Vlachy n/a Kúpna zmluva  
02.12.2015 Obec Vlachy n/a Kúpna zmluva+jpg.prva strana  
18.11.2015 LVS a.s. Liptovský Mikuláš n/a Kúpna zmluva  
02.11.2015 Kulašík proj.kanc.Ružomberok 60,- Zmluva o dielo  
20.10.2015 CVČ Lipt. Mikuláš 93,- Zmluva o poskytnutí dotácie  
08.10.2015 Slovak Telekom a.s. n/a Magio Internet L  
28.09.2015 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva - deň obce  
30.07.2015 Sociálna poisťovňa BA n/a  Dohoda o poskytovaní údajov  
25.06.2015 Božena Moravčíková n/a Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu  
04.06.2015 J One Žilina n/a Zmluva o spolupráci  
02.06.2015 Topset Solutions s.r.o. n/a Zmluva o aktualizácii dát katastra  
20.05.2015  Martina Oravcová  0 Darovacia zmluva   
11.05.2015 Galia Slovakia Vlachy 300,- Zmluva o reklame  
06.05.2015 SSE Distribúcia a.s. Žilina n/a Zmluva o pripojení zariadenia  
06.05.2015 Mediatel, s.r.o. Bratislava 60,- Zmluva o uverejnení inzercie  
16.04.2015 Union poisťovňa n/a Úrazové poistenie - aktivačné práce  
13.04.2015 Nadácia Pontis 817,- Zmluva o poskytnutí grantu  
31.03.2015 ÚPSVaR Lipt.Mikuláš n/a Dohoda č. 11/2015/§54 VZ  
30.03.2015 FK Liptovské Vlachy 2.650,- Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2015  
23.03.2015 Terratechnik Bratislava 11.188,80 Zmluva o dielo č. 01/02/2015  
11.03.2015  Slovak Telekom a.s. n/a  Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodatok   
11.03.2015 SOZA Bratislava n/a Licenčná zmluva  
24.02.2015 ZPB Liptovský Mikuláš 50,- Sponzorská zmluva  
13.02.2015 CVČ Liptovský Mikuláš 62,- Zmluva o poskytnutí fin.dotácie č. 1/2015  
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.