Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce
..

Štatút kontrolóra obce .doc

04.10.2017 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2016 až august 2017 s prílohami +.pdf
28.06.2017 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016  
28.06.2017 Plán práce hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2017  
15.03.2017 Záznam o kontrole HK 2017/01  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/03  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/02  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2016/01  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/11  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/10  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/09  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/08  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/07  
28.09.2016 Záznam o kontrole HK 2015/06  
28.09.2016 Príloha k záznamu HK 2016/3 - plnenie rozpočtu k 30.6.2016  
28.09.2016 Príloha k záznamu HK 2016/1 - plnenie rozpočtu k 31.12.2015  
28.09.2016 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie september 2015 až august 2016  
27.06.2016 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2016  
27.06.2016 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2015  
17.12.2015 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2016  
21.09.2015  Príloha č. HK 2015/05    
21.09.2015  Príloha č. HK 2015/04   
21.09.2015  Príloha č. HK 2015/03    
21.09.2015  Príloha č. HK 2015/02    
21.09.2015 Príloha č. HK 2015/01   
21.09.2015 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za február až august 2015  
29.06.2015 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2014  
24.03.2015 Príloha k záznamu č. 11/2014  
24.03.2015  Príloha č. HK 2014/11   
24.03.2015  Príloha č. HK 2014/10   
24.03.2015  Príloha č. HK 2014/09  
24.03.2015  Príloha č. HK 2014/08   
24.03.2015  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za október 2014 až január 2015  
24.03.2015 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2015  
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/07  
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/06  
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/05  
10.11.2014 Príloha č. HK 2014/04  
10.11.2014 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie apríl - september 2014  
10.11.2014 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2014  
10.11.2014 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečmému účtu obce za rok 2013 pdf
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/03 pdf
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/02 pdf
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/02 pdf.
29.07.2014 Príloha č. HK 2014/01 pdf
29.07.2014 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od januára do apríla 2014 pdf
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 16/2013 pdf
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 15/2013 pdf
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 14/2013 pdf
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 13/2013 pdf
10.02.2014 Príloha k správe o kontrolnej činnosti č. 12/2013 pdf 
10.02.2014 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od septembra do decembra 2013 pdf 
10.02.2014 Plán práce kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2014 pdf
 
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.