Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Zápisnice zo zasadaní OZ

Zápisnice zo zasadaní OZ
..
ROK 2018
Dátum Zápisnice a uznesenia
27.7.2018 .pdf
20.06.2018 .pdf
14.03.2018 .pdf
31.01.2018 .pdf
ROK 2017
Dátum Zápisnice a uznesenia
13.12.2017 .pdf
8.11.2017 .pdf
20.09.2017 .pdf
16.8.2017 .pdf
21.06.2017 .pdf
15.03.2017 .pdf
ROK 2016
Dátum Zápisnice a uznesenia
14.12.2016 .pdf
09.11.2016 pdf.
21.09.2016 pdf.
22.06.2016 .pdf
10.05.2016 .pdf
18.03.2016 .pdf
27.1.2016 .pdf
ROK 2015
Dátum Zápisnice a uznesenia
16.12.2015 .pdf
11.11.2015 .pdf
16.9.2015 .pdf
17.6.2015 .pdf
14.5.2015 .pdf
18.3.2015 .pdf
   
ROK 2014
Dátum Zápisnice a uznesenia
16.12.2014 pdf.
04.12.2014 pdf.
07.11.2014 pdf.
20.10.2014 .pdf
16.9.2014 .pdf
10.9.2014 .pdf
19.8.2014 .pdf
01.07.2014 .pdf
25.06.2014 .pdf
21.05.2014 .pdf
14.05.2014 .pdf
04.04.2014 .pdf
05.02.2014 .pdf
   
ROK  2013
Dátum Zápisnica a uznesenia
20.  2.2013 .pdf
13.  3.2013  .pdf 
17.  4.2013  .pdf 
24.  4.2013  .pdf 
22.  5.2013  .pdf 
26.  6.2013  .pdf 
18.  9.2013  .pdf 
23.10.2014 .pdf
30.10.2013  .pdf 
20.11.2013  .pdf 
11.12.2013  .pdf 
   
ROK  2012
Dátum Zápisnica a uznesenia
19.  1.2012 .pdf
21.  2.2012 .pdf 
25.  4.2012  .pdf 
27.  6.2012  .pdf 
26.  9.2012  .pdf 
31.10.2012  .pdf 
10.12.2012  .pdf 
12.12.2012  .pdf 
   
ROK 2011
Dátum Zápisnica a uznesenia
21.  1.2011  .pdf 
  4.  2.2011  .pdf 
  4.  3.2011  .pdf 
15.  4.2011  .pdf 
15.  6.2011  .pdf 
24.  6.2011  .pdf 
12.  7.2011  .pdf 
28.  7.2011  .pdf 
21.  9.2011  .pdf 
12.10.2011  .pdf 
23.11.2011  .pdf 
14.12.2011  .pdf 
   
ROK 2010
Dátum  Zápisnica a uznesenia 
17.12.2010  .pdf 
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.