Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Zmluvy rok 2014

Zmluvy rok 2014
..
Dátum Dodávateľ Suma Predmet zmluvy a detail zmluvy  
16.12.2014 Ivan Hlavatý ml. n/a Zmluva o dielo  
16.12.2014 Hrobové miesta n/a Nájomná zmluva č. 30  
04.12.2014 Slovenský vodohosp.podnik š.p. n/a Dodatok č. 1 k zmluve č. 29/2012  
24.11.2014 Martina Oravcová  20941,- Kúpna zmluva  
12.11.2014 CVČ Liptovský Mikuláš 62,- Zmluva o poskytnutí fin.dotácie č.4/2014  
11.11.2014 LVS, a.s. L.Mikuláš n/a Zmluva o uzavretí bud.zmluvy - vec.bremeno  
11.11.2014 LVS, a.s. L.Mikuláš n/a Zmluva o uzavretí bud.zmluvy - vec.bremeno  
10.11.2014 Slovenský vodohos.podnik š.p. n/a Nájomná zmluva  
10.11.2014 Grantprojekt s.r.o. N.Zámky n/a Zmluva o poskytnutí služieb  
10.11.2014 Grantprojekt s.r.o. N.Zámky n/a Zmluva o verejnom obstarávaní  
10.11.2014 RKC Liptovský Michal 1000,- Zmluva o dotácii .pdf
28.10.2014 Hrobové miesta n/a Nájomné zmluvy 28-29/2014 .pdf
28.10.2014 Futbalový klub Vlachy 400,- Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2014  
03.10.2014 Hrobové miesta n/a Nájomné zmluvy 23-27/2014 .pdf
17.09.2014 Grantprojekt s.r.o. Nové Zámky n/a Zmluva o externom manažmente .pdf
17.09.2014 Grantprojekt s.r.o. Nové Zámky n/a Zmluva o verejnom obstarávaní .pdf
17.09.2014 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva .pdf
10.09.2014 Mgr. Martina Oravcová n/a Zmluva o budúcej zmluve .pdf
10.09.2014 Bc. Milan Mlynarčík n/a Nájomná zmluva .pdf
19.08.2014 Vlastimil Rybársky n/a Dodatok č. 1 k darovacej zmluve .jpg
19.08.2014 Vlastimil Rybársky n/a Darovacia zmluva .pdf
07.07.2014 UNION n/a Úrazové poistenie .pdf
07.07.2014 UNION n/a Poistenie majetku .pdf
07.07.2014 SSE a.s.Žilina n/a Zmluva o združenej dodávke elketriny .pdf
02.07.2014 Grantprojekt, s.r.o. Nové Zámky 600,- Zmluva o poskytnutí služieb .pdf
02.07.2014 Pavol Strmenský 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti .pdf
23.06.2014 Stredoslovenská energetika n/a Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát .pdf
23.06.2014 Stredoslovenská energetika n/a Zmluva o doplatku .pdf
23.06.2014 SE Bratislava n/a Dohoda o urovnaní pohľadávky .pdf
13.06.2014 Slovenské elektrárne a.s. BA 1.500,- Účelové poskytnutie finančného daru - projekt .pdf
10.06.2014 SAD LIORBUS a.s. Ružomberok n/a Doprava počas evakuácie CO .pdf
29.05.2014 Hrobové miesta n/a Nájomné zmluvy 12-22/2014 .pdf
27.05.2014 Grenstave Ružomberok 500,- Darovacia zmluva .jpg
20.05.2014 Slovak telekom a.s. n/a Dodatok k zmluve .pdf
05.05.2014 Hrobové miesta 10-11/2014 n/a Nájomné zmluvy .pdf
28.04.2014 Eurocom Co, s.r.o. 8,- Dodatok č. 2 nájomnej zmluvy 635/2011  jpg.
23.04.2014 Mesto Lipt. Mikuláš n/a Zmluva o zabezpečení ochrany os.údajov  pdf.
16.04.2014 Topset Stupava n/a Dodatok č. 4 k zmluve o aktualizácii programov  jpg.
09.04.2014 Ján Žerebák 25.400,- Zmluva o prevode vlastníctva bytu  pdf.
31.03.2014 Obec Vlachy 1.800,- Zmluva o dotácii - FK Vlachy  pdf
25.03.2014 Geod. a kartogr. ústav Bratislava n/a Zmluva o poskytovaní vybr.súborov  pdf
17.03.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o. n/a Rámcová zmluva  pdf
17.03.2014 Vladimír Tomo n/a Zmluva o nájme nehnuteľnosti  pdf
10.03.2014 Freetech Services s.r.o. n/a Zmluva o ochrane osobných údajov  pdf
04.03.2014 Terratechnik, s.r.o. BA 1.000,- Darovacia zmluva - interiér KD Krmeš  pdf
03.03.2014 Slovak telekom a.s.  n/a Dodatok k zmluve - materská škola  pdf
20.02.2014 Miroslav Hric  n/a Zmluva o nájme nehnuteľnosti  pdf
07.02.2014 Ján Bátora  2.500,- Zmluva o dielo  pdf
03.02.2014 Ján Sagan  n/a Zmluva o zabezpečení zberu papiera  pdf
03.02.2014 Hrobové miesta 6-9  n/a Nájomné zmluvy  pdf
30.01.2014 Vlasta Cukorová  1.250,- Zmluva o dielo + Príloha.č.1  pdf
30.01.2014 Renata Bolibruchová  0,- Zmluva o užívaní nehnuteľnosti  pdf
16.01.2014 Villapark Vlašky s.r.o.  450,- Zmluva o reklame  pdf
15.01.2014 OZO a.s. Lipt. Mikuláš  n/a Dodatok k zmluve č. 6  pdf
10.01.2014 Hrobové miesta 1-5  n/a Nájomné zmluvy  pdf
07.01.2014 Lukáš Kandera, Ľubeľa  n/a Zmluva o dielo  pdf

 

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.