Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Zmluvy rok 2013

Zmluvy rok 2013
..
Dátum Dodávateľ Suma Predmet zmluvy Detail zmluvy
9.1.2013
Slovenská pošta a.s. n/a Nájomná zmluva .pdf
9.1.2013 OZO Lipt. Mikuláš n/a Dodatok č. 5 .jpg
14.1.2013 Klockova Božena 10,- Hrobové miesta .jpg
21.1.2013 Tomo Miroslav 20,- Hrobové miesta .jpg
21.1.2013 Tomo Miroslav
10,-
Hrobové miesta .jpg
25.1.2013 Emília Feketíková 20,- Hrobové miesta .jpg
25.1.2013 Emília Feketíková
20,- Hrobové miesta .jpg
28.1.2013 Jaroslav Hric 20,- Hrobové miesta .jpg
28.1.2013
Topset Sol.
n/a
Dodatok č.1 .jpg
28.1.2013 Topset Sol. n/a Dodatok č.3 .jpg
28.1.2013 Anna Slobodová 10,- Hrobové miesto .jpg
1.2.2013 Rudolf Tomo 20,- Hrobové miesta .jpg
4.3.2013 Tibor Feketík n/a Dodatok č. 1 .pdf
4.3.2013 Grešová Sv. 20,- Hrobové miesta .jpg
4.3.2013
Grešová Sv. 10,- Hrobové miesta .jpg
4.3.2013 Foldová E. 20,- Hrobové miesta .jpg
4.3.2013 Foldová E. 10,- Hrobové miesta .jpg
27.3.2013 Pozostalí - hroby n/a Náj. umluvy č.13-24/2013 .pdf
15.4.2013 Sov.elektrárne a.s. 1000,- Finan.dar .pdf
15.4.2013 Pozostalí - hroby n/a Náj.zmluvy č. 25-32 .pdf
23.4.2013 Futbalový klub 2580,- Zmluva o dotácii .pdf
23.4.2013 CVČ L.Mikuláš n/a Zmluva o dotácii .pdf
29.4.2013 Moravčíková B.  n/a Zmluva o nájme bytu .pdf
6.5.2013 Vandlíková M. 20,- Hrobovémiesta .jpg
6.5.2013 Vandlíková M. 20,- Hrobové miesta .jpg
6.5.2013 Bruncková B. 10,- Hrobové miesto .jpg
6.5.2013 Mlynčeková M. 20,- Hrobové miesta .jpg
13.5.2013 OKTE n/a Zmluva o poskytovaní dát .pdf
21.5.2013 T.Bachtíková n/a Dodatok č. 2 k UP .pdf
19.6.2013 M.Oravcová n/a Dohoda o zrušení záväzku .pdf
24.6.2013 Hrobové miesta n/a Nájom .pdf
28.6.2013 Ing. Robert Hok s manž. 82,- Kúpna zmluva .pdf
28.6.2013 Škola Ľubeľa 300,- Zmluva o dotácii .pdf
8.7.2013 SSE Žilina n/a
Zmluva o doplatku .pdf
8.7.2013 SSE Žilina n/a Zmluva o výkupe .pdf
12.7.2013 UNION poisťovňa a.s. n/a
Poistná zmluva .pdf
13.8.2013 J.Urban Gofex n/a
Dodatok č.1 k náj.zm. .pdf
6.9.2013 Terratechnik s.r.o. 1000,- Zmluva o reklame .pdf
30.10.2013 Hrobové miesta 41-50 n/a Nájomné zmluvy .pdf
4.11.2013 Peter Bolek n/a Odvoz bielej techniky .pdf
27.11.2013 Vlastimil Rybársky n/a Zámenná zmluva .pdf
27.11.2013 Hrobové miesta č.51-68 n/a Nájomné zmluvy .pdf
17.12.2013 Pavol Strmenský 20,- Darovacia zmluva .pdf
17.12.2013 Slovenské elektrárne a.s. n/a Dodatok k zmluve .pdf
17.12.2013 Božena Moravčíková n/a Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve .pdf
30.12.2013 Hrobové miesta n/a Nájomné zmluvy na hroby .pdf
Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.