Obec Vlachy

Obec Vlachy

..
..
..
..
..
..

Obec Vlachy / Zmluvy rok 2012

Zmluvy rok 2012
..
Dátum Dodávateľ Suma Predmet zmluvy Detail zmluvy
3.1.2012 OZO L.Mikuláš n/a dodatok-KO pdf
13.1.2012 SSE Žilina n/a výkup el.en. l
pdf
13.1.2012 SSE Žilina n/a výkup el.en. k
pdf
13.1.2012
SVP B.Štiavnica n/a  náj.zmluva               pdf
24.1.2012 Galia Vlachy 1000,- Zmluva o reklame pdf
26.1.2012 ENGOM BA 2400,- Zmluva o dielo pdf
3.2.2012 Vl. Moravčík 1,- Zmluva o nájme pdf
10.2.2012 M.Bartoš n/a Dodatok k zmluve pdf
10.2.2012
Télefonica n/a Telekom.služby pdf
3.4.2012 Prima banka L.Mikuláš n/a úver.zmluva pdf
5.4.2012 Eurocom CO BA n/a náj.zmluva pdf
5.4.2012
SSE Žilina n/a výkup elektr. pdf
5.4.2012
SSE Žilina n/a výkup elektr. pdf
5.4.2012
Martina Oravcová   n/a Dodatok č. 1 k zmluve o bud. zmluve  pdf 
12.4.2012 GP Consulting BB n/a zmluva o dielo pdf
16.4.2012 TOPSET  n/a licenčná zml. pdf
26.4.2012 Eurocom CO s.r.o.  n/a dodatok pdf
14.5.2012 Futbalový klub Vlachy 2000,- dotácia pdf  
14.5.2012 Topset n/a dodatok pdf
30.5.2012
Slovak Telekom n/a dodatok pdf
30.5.2012 Slovak Telekom n/a dodatok pdf
8.10.2012
Slovak Telekom n/a dodatok MS pdf
8.10.2012
Hrobové miesta n/a 1-5/2012 pdf
10.10.2012 Hrobové miesto n/a 6/2012 pdf
23.10.2012 Ľupčianka s.r.o. 500,- zmluva o reklame pdf
29.10.2012 Hrobové miesto 20,- 7/2012 pdf
30.10.2012 APRR ZA 300,- projekty, 1. strana pdf
30.10.2012 APRR ZA  300 ,- projekty, 2. strana pdf
30.10.2012 APPR ZA  300,- projekty, 3. strana pdf
5.11.2012
Ing. S.Bukovič  200,- Zmluva o dielo pdf
6.11.2012 Ivona Tonková n/a Kúpna zmluva pdf
6.11.2012
Manž.Guráňovci n/a Kúpna zmluva pdf
8.11.2012 Anna Hamšíková n/a hrobové miesta pdf
13.11.2012 Rudolf Kamhal n/a hrobové miesta pdf
16.11.2012
Slovekon n/a obecný sklad pdf
16.11.2012 Oľga Kubáňová 20,- hrobové miesta pdf
19.11.2012
Ing. Arch. Anna Gočová 300,- Dodatok k zmluve pdf
23.11.2012 Pavlína Kamhalová 10,- hrobové miesto      pdf
26.11.2012
SSE Žilina n/a zmluva o dodávke pdf
29.11.2012 Pozostalí - hroby 15-21 n/a hrobové miesta pdf
29.11.2012 Neo Slovakia PP 60 reklama                 pdf
5.12.2012 Marek Hikl n/a dodatok .jpg
5.12.2012
Pavol Ružička 40,- hrobové miesta pdf
5.12.2012 Gustáv Antoška 121,- Informačná tabuľa pdf
18.12.2012 Tibor Feketík 9000,- Kúpna zmluva 1. strana.pdf
2. strana.pdf
19.12.2012 Jaroslav Urban Gofex 1891,60 Nájomná zmluva pdf

 

Obec Vlachy, spolu s miestnymi časťami Vlašky a Krmeš, sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska, asi 16 km od mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je administratívnym centrom regiónu Liptov. Katastrálne územia obcí sa nachádzajú v centrálnej časti liptovskej kotliny a obsahujú i časť vodného diela Liptovská. Mara, vrátane priehradného múru a časť plochy vyrovnávacej nádrže Bešeňová. Katastrálnym územím prechádzajú dôležité dopravné tepny regionálneho a republikového významu - diaľnica D1 a železničná trať Bratislava – Košice. Po zatopení obcí vodami Liptovskej Mary pripadla časť katastra obce Sokolče do správy obce Vlachy, čím celková katastra má rozlohu 1,118 ha. Tým sa obec radí medzi stredne veľké obce v rámci okresu Liptovský Mikuláš.Okolie Vlách bolo osídlené už vo veľkomoravskom období, čomu nasvedčujú archeologické nálezy keramiky z údolia malatínskeho potoka v chotári Vlách. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikla na území dnešných Vlách dedina vyskytujúca sa v dobových dokumentoch pod názvom „villa Latina“, resp. „villa Latinorum“, či v maďarčine „Olozi“, čo v preklade znamená dedina „Latiníkov“ – románskych hostí (Valónov). Išlo o osadu, vybudovanú staviteľmi (kamenári) Liptovského hradu – Valónmi, ktorí prišli do Liptova zo Spiša. Prvýkrát sa dedina spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1262, ktorou daroval Jánovi, zvanému Gallicus územie v rozsahu 4 popluží západným smerom od Vlách s podmienkou, že počas vojenskej výpravy musí zabezpečovať ochranu Liptovského hradu. V roku 1262 bola stavba Liptovského hradu dokončená a viacerí významní remeselníci boli za svoju dobrú prácu kráľom odmenení a dostali donáciu na pôdu v Liptove. Dokonca si mohli názov svojej obce preniesť aj do Liptova. Jeden z obdarovaných bol teda aj Ján zvaný Gallicus (priezviská v tom čase neexistovali). Ján Galliscus sa stal postupne vlastníkom celého neskoršieho územia Vlách. Jeho potomkovia, žijúci vo Vlachoch, používali maďarský názov v predikáte. V 16. storočí, v čase renesancie a používania archaickej slovenčiny aj v úradnom styku, používali slovenský prídomok – Vlašský. Aj keď spomínaný Juraj Vlašský daroval svoj majetok cirkvi (fare v Liptovskej Mare), väčšina rodových majetkov sa v priebehu 16. storočia dostala do rúk Kubíniovcov. Susedná dedina Vlašky vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia nepochybne na podnet zemanov z Vlách. V listinách sa názov obce vyskytuje v maďarskom tvare „Kysolazy“, teda Malé Vlachy. V 15. – 16. storočí patrila zemanom Demkeovcom, ktorým patrila aj susedná dedina Vrbie, ktorá sa prvýkrát spomína až v roku 1549. Vznikla na území Vlašiek a išlo len o malú zemiansku dedinu s rozsahom jednej usadlosti. Niekedy v období konca 13. storočia vznikla v blízkosti Vlách aj dedina Krmeš, dobovo nazývaná Oztoj. V 14. storočí dedina patrila tunajším zemanom, jeden z nich Juraj používal prezývku Krmeš – „Kurmus de Oztoy“. Vlachy boli v roku 1536 zdanené od dvoch brán (pôrt), v rokoch 1549 a 1588 len do jednej a v roku 1596 dokonca od štvrť brány. Svedčí to o postupnom schudobňovaní tunajšieho sedliackeho obyvateľstva. Koncom 16. storočia tu boli len dve sedliacke rodiny a 6 želiarskych rodín. Majetok Vlašiek postupne prechádzal do rúk fary v Liptovskej Mare. Vo Vrbí stála na konci 16. storočia jedna kúria miestnych zemanov s priľahkými stavbami a obydliami pre tri želiarske rodiny, zabezpečujúce chod tunajšieho majera. Krmeš v tom čase patril k najmenším dedinám na Liptove.