s

mobecv
samo
..

Samospráva / Zmluvy rok 2015

Zmluvy rok 2015
..
Dátum Dodávateľ - Odberateľ Suma Predmet zmluvy a detail zmluvy  
18.12.2015 BTV Slovakia s.r.o. 2685,- Zmluva o poskytnutí príspevku  
18.12.2015 RyOS s.r.o. Žilina 1850,- Zmluva o poskytnutí príspevku  
18.12.2015 Martina Oravcová 50,- Zmluva o poskytnutí príspevku  
17.12.2015 Božena Moravčíková n/a Dodatok k nájomnej zmluve  
17.12.2015 Inten Eura, správa domov, s.r.o.  n/a Zmluva - bytovka Vlachy  
10.12.2015 SSE, a.s. Žilina n/s Zmluva o výkupe elektriny  
07.12.2015 Obec Vlachy n/a Kúpna zmluva  
02.12.2015 Obec Vlachy n/a Kúpna zmluva+jpg.prva strana  
18.11.2015 LVS a.s. Liptovský Mikuláš n/a Kúpna zmluva  
02.11.2015 Kulašík proj.kanc.Ružomberok 60,- Zmluva o dielo  
20.10.2015 CVČ Lipt. Mikuláš 93,- Zmluva o poskytnutí dotácie  
08.10.2015 Slovak Telekom a.s. n/a Magio Internet L  
28.09.2015 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva - deň obce  
30.07.2015 Sociálna poisťovňa BA n/a  Dohoda o poskytovaní údajov  
25.06.2015 Božena Moravčíková n/a Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu  
04.06.2015 J One Žilina n/a Zmluva o spolupráci  
02.06.2015 Topset Solutions s.r.o. n/a Zmluva o aktualizácii dát katastra  
20.05.2015  Martina Oravcová  0 Darovacia zmluva   
11.05.2015 Galia Slovakia Vlachy 300,- Zmluva o reklame  
06.05.2015 SSE Distribúcia a.s. Žilina n/a Zmluva o pripojení zariadenia  
06.05.2015 Mediatel, s.r.o. Bratislava 60,- Zmluva o uverejnení inzercie  
16.04.2015 Union poisťovňa n/a Úrazové poistenie - aktivačné práce  
13.04.2015 Nadácia Pontis 817,- Zmluva o poskytnutí grantu  
31.03.2015 ÚPSVaR Lipt.Mikuláš n/a Dohoda č. 11/2015/§54 VZ  
30.03.2015 FK Liptovské Vlachy 2.650,- Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2015  
23.03.2015 Terratechnik Bratislava 11.188,80 Zmluva o dielo č. 01/02/2015  
11.03.2015  Slovak Telekom a.s. n/a  Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodatok   
11.03.2015 SOZA Bratislava n/a Licenčná zmluva  
24.02.2015 ZPB Liptovský Mikuláš 50,- Sponzorská zmluva  
13.02.2015 CVČ Liptovský Mikuláš 62,- Zmluva o poskytnutí fin.dotácie č. 1/2015