s

mobecv
samo
..

Samospráva / Zmluvy rok 2016

Zmluvy rok 2016
..
Dátum Dodávateľ - Odberateľ Suma Predmet zmluvy a detail zmluvy
21.12.2016 Jaroslav Urban Gofex 24/hod Zmluva o dielo.pdf
20.12.2016 Ing. arch. Alica Dudová Stanová n/a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf
19.12.2016 OZO a.s. n/a Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo.pdf
22.11.2016 Tibor Feketík 9.000,- Kúpna zmluva.pdf
22.11.2016 Mesto Liptovský Hrádok - CVČ n/a Zmluva č. 5/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy.pdf
28.09.2016 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Liptovský Michal 300,- Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016.pdf
28.09.2016 Evanjelická cirkev a.v. Partizánska Ľupča 150,- Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2016.pdf
20.09.2016 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva.pdf
14.09.2016 Torvo s.r.o. Bratislava n/a Zabezpečovanie procesu verejného obstarávania na projekt "Protipovodňové opatrenia obce Vlachy." .pdf
25.08.2016 Energy Europe, SE Bratislava n/a Dodávka elektrickej energie.pdf
18.08.2016 e-dotacie s.r.o. Nitra n/a Zmluva o službách.pdf
01.08.2016 Ing. Tibor Petrík a-p-u Stará Ľubovňa 4.680,- Projektová dokumentácia na stavebné úpravy KD Vlašky.pdf
21.06.2016 Certis, s.r.o. Bratislava 3000,- Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.pdf
15.06.2016 Union poisťovňa Bratislava n/a Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie - aktivačné práce.pdf
06.06.2016 Peter Bolek - EKORAY n/a Zmluva o odbere odpadov.pdf
03.06.2016 Hako, a.s. Liptovský Mikuláš n/a Mandátna zmluva.pdf
03.06.2016 Ing.arch.Alica Dudová Stanová 2900,- Zmluva o dielo.pdf
20.05.2016 Ing. arch. Anna Gočová 2400,- Mandátna zmluva.pdf
19.04.2016 Mesto Liptovský Mikuláš 210,- Zmluva č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
19.04.2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR n/a Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
19.04.2016 ENVI-PAK a.s. Bratislava n/a Zmluva - odpady.pdf
11.04.2016 Mediatel Bratislava 60,- Zverejnenie firmy.pdf
04.04.2016 ENVI-PAK, a.s. n/a Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf
31.03.2016 IKF Service 5.898,- Zmluva o dielo.pdf
15.03.2016 Futbalový klub Lipt. Vlachy 3.000,- Zmluva č. 2/2016 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
17.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava n/a Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf
17.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava n/a Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf
16.02.2016 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva.pdf
11.02.2016 PS Agentúra s.r.o. 972,- Mandátna zmluva.pdf
09.02.2016 Projektservis s.r.o. Komárno n/a Zmluva o dielo.pdf
09.02.2016 Projektservis s.r.o. Komárno n/a Zmluva o poskytnutí služby.pdf
04.02.2016  Cestné stvaby spol. s.r.o. L.Mikuláš n/a  Zmluva o dielo.pdf 
04.02.2016 Ing. Peter Krivoš 820,- Mandátna zmluva.pdf
02.02.2016 Stredoslovenská energetika, Žilina n/a Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát.pdf
26.01.2016 Stredoslovenská energetika, Žilina n/a Zmluva o doplatku.pdf
15.01.2016 Ing. Ľubomír Dvorský n/a Zmluva o poskytnutí príspevku.pdf
11.01.2016 Marek Hikl n/a Zmluva o dielo.pdf