s

mobecv
samo
..

Samospráva / Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2017
..
19.12.2017 OZO, a.s. Liptovský Mikuláš n/a Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo.pdf
15.12.2017 Božena Moravčíková n/a Dotatok č. 4 ku zmluve o nájme bytu.pdf
14.12.2017 Jaroslav Urban Gofex 24/hod. s DPH Zmluva o dielo.pdf
07.12.2017 Pierott, n.o., Prešov 40,- Darovacia zmluva.pdf
30.11.2017 Hrobové miesta n/a Zmluvy č. 4,5,6,7/2017.pdf
30.11.2017 STAVEKO-SK, a.s. Žilina n/a Zmluva o dielo s prílohami.pdf
28.11.2017   MK alarm, s.r.o. Lipt. Mikuláš n/a  Zmluva o dielo s prílohami.pdf 
28.11.2017 Peter Bartánus 500,- Zmluva o dielo.pdf
21.11.2017 Ultima Ratio, s.r.o. 2.000,- Zmluva o poskytnutí služieb.pdf
20.11.2017 Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Žilina n/a Dohoda o spolupráci.pdf 
20.11.2017 Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Žilina n/a Zmluva o výpožičke podperných bodov.pdf
20.11.2017 Mesto Liptovský Hrádok n/a Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
02.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s. n/a Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát.pdf
04.10.2017 Energy Europe, SE n/a Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf
02.10.2017 Marek Hikl 0,- Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu.pdf
07.9.2017 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva.pdf
30.8.2017 Prima banka a.s. Lipt. Mikuláš n/a Zmluva o bežnom účte.pdf
10.8.2017 Prima banka a.s. Lipt. Mikuláš  n/a  Zmluva o bežnom účte.pdf 
10.8.2017 Vladimír Tomo  1,-  Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf 
10.8.2017 Slovenská sporiteľňa a.s. n/a Zmluva o úvere - vlastníci bytov bytového domu č. 149.pdf,.pdf,.pdf,.pdf, pdf
24.7.2017 Topset Solutions s.r.o. Stupava 78,- Aktualizačný poplatok - Registratúra.pdf
19.7.2017 Božena Paulínyová 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
17.7.2017 Libor Gejdoš 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
11.7.2017 JMS Press, s.r.o. Terchová 500,- Zmluva o spolupráci.pdf
07.7.2017 Pavol Strmenský 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
28.6.2017 Miroslav Hric 1,- Zmluva o nájme nehnuteľnosti.pdf
13.6.2017 Dobrovoľná PO SR Bratislava 3.000,-  Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
10.5.2017 Ivan Hazucha 5,- Hrobové miesto.pdf
03.5.2017 SSE-Distribúcia, a.s. Žilina n/a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.pdf
10.4.2017 Silvia Martonová 20,- Hrobové miesto.pdf
06.4.2017 Prospect, spol. s.r.o. Nové Zámky 123.840,01 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Protipovodňové opatrenia obce Vlachy."pdf, .pdf
31.3.2017 Mesto Liptovský Mikuláš n/a Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
30.3.2017 Poisťovňa UNION n/a Hromadné úrazové poistenie aktivačné práce.pdf
30.3.2017 Rímskokatolícka cirkev Liptovský Michal 300,- Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
21.3.2017 Futbalový klub Liptovské Vlachy 3.000,- Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
16.3.2017 Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča 150,- Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie.pdf
15.3.2017 IKF Service s.r.o. Poprad 984,- Mandátna zmluva.pdf
07.3.2017 SOZA Bratislava n/a Licenčná zmluva.pdf
01.3.2017 MŽP SR Bratislava 196.836,21

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2836451&l=sk

13.1.2017 IKF Service s.r.o. Poprad 1.440,- Zmluva o dielo.pdf
09.1.2017 Prima Banka Slovensko a.s.  n/a Zmluva o grantovom účte.pdf