s

mobecv
samo
..

Samospráva / Zmluvy rok 2018

Zmluvy rok 2018
..
03.07.2018 MV SR, Prezídium HaZZ Bratislava n/a Zmluva o výpožičke
27.06.2018 Ministerstvo ŽP SR Bratislava n/a Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
27.06.2018 MV SR, Prezídium HaZZ Bratislava n/a Zmluva o výpožičke
26.06.2018 Energie2, a,s, Bratislava n/a Zmluva o združenej dodávke elektriny
15.05.2018 Makroautid s.r.o. Bratislava n/a Zmluva o poskytnutí služieb - audit
14.06.2018 Merate, s.r.o. Kežmarok n/a Zmluva o dielo.pdf,.pdfa.,pdfb.,pdfc.,pdfd.,pdfe.
06.06.2018 SOZA Bratislava 36,- Hromadná licenčná zmluva
21.05.2018 Anna Rybárska, Pavel Ferianc n/a Zmluvy 4-5/2018 o prenájmoch miest na pohrebiskách
19.04.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3.000,- Zmluva o poskytnutí dotácie
11.04.2018 Bros Computing, s.r.o. 330,- Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
06.04.2018 RKC Liptovský Michal 300,- Zmluva č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
03.04.2018 Mesto Liptovský Mikuláš 70,-/1 dieťa Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
03.04.2018 ECAV Partizánska Ľupča 150,- Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
22.03.2018 PPA Bratislava 72.210,07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na cestnú komunikáciu
22.03.2018 Futbalový klub Liptovské Vlachy 3.300,- Zmluva č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018
14.03.2018 Tendernet s.r.o. Žilina 150,- Licenčná zmluva
13.03.2018 Jozef Blaško, Zuzana Tomová n/a Zmluvy 1-3/2018 o prenájmoch miest na pohrebiskách
12.03.2018 Confidence Partner s.r.o. Štúrovo n/a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo k projektu "Miestna komunikácia Vlachy"
26.02.2018 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva
20.02.2018 Ing. arch. Alica Dudová Stanová n/a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
29.01.2018 Mesto Liptovský Hrádok n/a Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018