s

mobecv
samo
..

Samospráva / Zmluvy rok 2018

Zmluvy rok 2018
..
14.03.2018 Tendernet s.r.o. Žilina 150,- Licenčná zmluva
13.03.2018 Jozef Blaško, Zuzana Tomová n/a Zmluvy 1-3/2018 o prenájmoch miest na pohrebiskách
12.03.2018 Confidence Partner s.r.o. Štúrovo n/a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo k projektu "Miestna komunikácia Vlachy"
26.02.2018 SOZA Bratislava n/a Hromadná licenčná zmluva
20.02.2018 Ing. arch. Alica Dudová Stanová n/a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
29.01.2018 Mesto Liptovský Hrádok n/a Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy v roku 2018