s

mobecv
samo
..

Samospráva / Zmluvy rok 2012

Zmluvy rok 2012
..
Dátum Dodávateľ Suma Predmet zmluvy Detail zmluvy
3.1.2012 OZO L.Mikuláš n/a dodatok-KO pdf
13.1.2012 SSE Žilina n/a výkup el.en. l
pdf
13.1.2012 SSE Žilina n/a výkup el.en. k
pdf
13.1.2012
SVP B.Štiavnica n/a  náj.zmluva               pdf
24.1.2012 Galia Vlachy 1000,- Zmluva o reklame pdf
26.1.2012 ENGOM BA 2400,- Zmluva o dielo pdf
3.2.2012 Vl. Moravčík 1,- Zmluva o nájme pdf
10.2.2012 M.Bartoš n/a Dodatok k zmluve pdf
10.2.2012
Télefonica n/a Telekom.služby pdf
3.4.2012 Prima banka L.Mikuláš n/a úver.zmluva pdf
5.4.2012 Eurocom CO BA n/a náj.zmluva pdf
5.4.2012
SSE Žilina n/a výkup elektr. pdf
5.4.2012
SSE Žilina n/a výkup elektr. pdf
5.4.2012
Martina Oravcová   n/a Dodatok č. 1 k zmluve o bud. zmluve  pdf 
12.4.2012 GP Consulting BB n/a zmluva o dielo pdf
16.4.2012 TOPSET  n/a licenčná zml. pdf
26.4.2012 Eurocom CO s.r.o.  n/a dodatok pdf
14.5.2012 Futbalový klub Vlachy 2000,- dotácia pdf  
14.5.2012 Topset n/a dodatok pdf
30.5.2012
Slovak Telekom n/a dodatok pdf
30.5.2012 Slovak Telekom n/a dodatok pdf
8.10.2012
Slovak Telekom n/a dodatok MS pdf
8.10.2012
Hrobové miesta n/a 1-5/2012 pdf
10.10.2012 Hrobové miesto n/a 6/2012 pdf
23.10.2012 Ľupčianka s.r.o. 500,- zmluva o reklame pdf
29.10.2012 Hrobové miesto 20,- 7/2012 pdf
30.10.2012 APRR ZA 300,- projekty, 1. strana pdf
30.10.2012 APRR ZA  300 ,- projekty, 2. strana pdf
30.10.2012 APPR ZA  300,- projekty, 3. strana pdf
5.11.2012
Ing. S.Bukovič  200,- Zmluva o dielo pdf
6.11.2012 Ivona Tonková n/a Kúpna zmluva pdf
6.11.2012
Manž.Guráňovci n/a Kúpna zmluva pdf
8.11.2012 Anna Hamšíková n/a hrobové miesta pdf
13.11.2012 Rudolf Kamhal n/a hrobové miesta pdf
16.11.2012
Slovekon n/a obecný sklad pdf
16.11.2012 Oľga Kubáňová 20,- hrobové miesta pdf
19.11.2012
Ing. Arch. Anna Gočová 300,- Dodatok k zmluve pdf
23.11.2012 Pavlína Kamhalová 10,- hrobové miesto      pdf
26.11.2012
SSE Žilina n/a zmluva o dodávke pdf
29.11.2012 Pozostalí - hroby 15-21 n/a hrobové miesta pdf
29.11.2012 Neo Slovakia PP 60 reklama                 pdf
5.12.2012 Marek Hikl n/a dodatok .jpg
5.12.2012
Pavol Ružička 40,- hrobové miesta pdf
5.12.2012 Gustáv Antoška 121,- Informačná tabuľa pdf
18.12.2012 Tibor Feketík 9000,- Kúpna zmluva 1. strana.pdf
2. strana.pdf
19.12.2012 Jaroslav Urban Gofex 1891,60 Nájomná zmluva pdf