s

mobecv
samo
..

Samospráva / Faktúry rok 2011

Faktúry rok 2011
..
Dodávateľ Suma Predmet zmluvy Detail zmluvy
Gastro Catering, s.r.o. 2,74 poskytovanie stravy PDF
3 W Slovakia, s.r.o. n/a licencia SW PDF
Ing. Ján Vlček TOPSET 222 licencia SW PDF
FreeTech services, s.r.o. n/a zmluvný servis IT PDF
FreeTech services, s.r.o. n/a zmluvný servis IT pdf
ThermiSS, s.r.o. 4754 zateplenie PDF
SAMNET n/a poskytovanie info PDF
REMEK, s.r.o. 207 užívanie SW PDF
RILINE, s.r.o. 150 šírenie reklamy PDF
ASEKOL SK, s.r.o. 192 výpožička zbernej nádoby PDF
KOOPERATIVA, a.s. 51,3 Skup. úrazové poistenie PDF
Mgr. Lucia Hurajová n/a právne služby PDF
Mgr. Miroslav Martinský 800 monografia PDF
PhDr. Peter Vítek 1400 monografia PDF
Ekoauditor, spol. s r.o. 331,4 auditorske odelenie PDF
Riline, s.r.o. 40498,26 oprava komunikácií PDF
Slovenské elektráne,a.s. 1000 reklamná kampaň PDF
Dexia banka Slovensko, a.s. n/a dodatok PDF
ÚPSVaR 1002,46 zmluva PDF
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby n/a zmluva PDF
Vaša Slovensko, s.r.o. n/a stravovanie PDF
SSE n/a platby PDF