Agro Racio s.r.o. – oznámenie

Spoločnosť Agro-Racio, s.r.o. oznamuje vlastníkom pôdy, s ktorými má uzatvorené nájomné zmluvy na pôdu, že v čase od 7. – 11. októbra 2019 bude uhrádzať nájomné vo forme naturálií. Pre rok 2019 boli stanovené nasledovné ceny za 100 kg:

Zemiaky: 40,- Eur

Obilie (pšenica): 15,- Eur.

Obilie sa bude vydávať vo Svätom Kríži od 8.00 do 13.30 hod., zemiaky v sklade zemiakárne v Palúdzke v termíne do 10.10. do 31.10.2019 v pracovné dni od 8.00 do 14.00 hod.