Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuálna informácia pre ubytovateľov v obci … tých, čo majú ubytovaných odídencov z Ukrajiny

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia.

  • vlastníci bytov a rodinných domov
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty)
  • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie).

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Tento sa neuplatňuje na obciach.

Prosíme o dodržanie platných termínov – za mesiac marec 2021 je potrebné do 5. apríla 2022 doložiť na obecný úrad všetky potrebné, dole uvedené materiály + každý mesiac do 5. dňa výkaz ubytovaných za daný mesiac. Po tomto termíne nebudeme môcť žiadosti akceptovať, nakoľko my musíme uvedené finančné prostriedky žiadať na Ministerstve vnútra SR do zákonom stanoveného termínu a až po obdržaní prostriedkov z ministerstva Vám tieto budú uhrádzané. Za maloleté deti zmluvy podpisujú zákonní zástupcovia.

Viac na: https://minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov