Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 – pokyny

  1. V súvislosti s povinným sčítaním obyvateľov vám oznamujeme, že od dnes 3. mája 2021 do 13. júna 2021 začína asistované sčítanie obyvateľov. K dnešnému dňu máme nesčítaných alebo čiastočne sčítaných obyvateľov zo 14. domov. Tak, ako už bolo avizované, za nesčítanie sa môže byť občanom udelená pokuta až do 250 Eur.
  2. Obraciame sa na vás so žiadosťou, ak máte záujem o asistované sčítanie, aby ste svoju požiadavku zatelefonovali na obecný úrad 044* 55 931 21 , kde vám bude pridelený asistent sčítania. V našej obci túto prácu vykonáva študentka Právnickej fakulty v Trnave Vladka Hricová, ktorá je mobilnou asistentkou a pracovníčka obecného úradu Dagmar Bruncková, ktorá vykonáva sčítanie priamo na obecnom úrade. V prípade mobilnej asistentky – táto, na základe vašej požiadavky na obecnom úrade a zaregistrovaní do systému – vás osobne navštívi a vykoná sčítanie u vás doma. V uvedenom termíne nemôže o asistované sčítanie požiadať osoba, ktorá je v karanténe pre Covid 19. Pred príchodom asistenta sčítania do vašej domácnosti si prosíme vás, pripravte svoje rodné číslo.
  3. V tejto súvislosti upozorňujeme spoluobčanov na možnosť výskytu falošných asistentov sčítania. V našej obci úlohu asistentov sčítania vykonávajú len dvaja zamestnanci – Vladka Hricová z Krmeša a Dagmar Bruncková na obecnom úrade. Obidve asistentky majú preukaz asistenta, ktorý na vaše požiadanie musia predložiť.
  4. Nesčitujú sa deti, narodené po 1.1.2021, nakoľko rozhodujúci dátum pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 1.1.2021.