Autor: klient

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 10.1.2019 vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, v prípade druhého kola na 30. marca 2019.

Informácia pre voliča

Obec Vlachy zverejňuje e-mailovú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je: info@obecvlachy.sk

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR

Zoznam kandidátov na prezidenta SR

Výsledky volieb v obci Vlachy 1. kolo:

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 518

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 291

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 291

Počet všetkých platných hlasov: 288

Počet platných hlasov, odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

Béla Bugár, Ing.  4

Zuzana Čaputová, Mgr. 106

Martin Daňo –

Štefan Harabin, JUDr. 48

Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD. 6

Marián Kotleba, Ing., Mgr 35

MIlan Krajniak, Bc 11

Józse Menyhárt, PaedDr., Phd. –

František Mikoško, RNDr. 12

Robert Mistrík, Dr., Ing. –

Maroš Šefčovič, JUDr.,Phd. 63

Róbert Švec, Mgr. –

Bohumila Tauchmannová, Ing. –

Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. –

Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 1

Výsledky volieb v obci Vlachy 2. kolo:

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 512

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 248

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 248

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 244

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

  1. Zuzana Čaputová – 123
  2. Maroš Šefčovič – 121