Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie HaZZ

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie HaZZ