Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Čiastočná uzávierka cesty popod diaľničný most

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. oznamuje, že v termíne od 26.9.2023 (utorok) do 25.10.2023 (streda)  bude zriadená čiastočná uzávierka cesty III/2325 v úseku mosta ev.č. D1-206 Vlachy.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. realizuje stavebnú akciu „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy“.

Počas uzávierky cesty III/2325 bude zrealizovaná oprava diaľničného mosta ev.č. D1-206 Vlachy zo spodnej časti v dvoch etapách:

V 1. etape bude realizovaná oprava a sanácia opory č. 1 ako aj sanácia podhľadu nosnej konštrukcie nad uzavretým jazdným pruhom. Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

V 2. etape bude realizovaná oprava a sanácia opory č. 2 ako aj sanácia podhľadu nosnej konštrukcie nad uzavretým jazdným pruhom. Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Vyznačenie, údržba a zrušenie vyznačenia bude zabezpečené kapacitami obstarávateľa, NDS, a. s.,  Stredisko správy a  údržby diaľnic  L. Mikuláš.

Čiastočná uzávierka bude rešpektovať nasledovné požiadavky:

  • počas technologických prestávok stiahne zhotoviteľ dočasné dopravné značenie na stranu, aby sprejazdnil uzavretý jazdný pruh;
  • šírka a výška voľného jazdného pruhu bude 4 x 4 m kvôli prejazdu poľnohospodárskych strojov.