Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Informácia k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 – Územného plánu obce Vlachy

Informácia k návrhu Zmien a doplnkov č. 2 – Územného plánu obce Vlachy (viac na úradnej tabuli webovej stránky a  vo všetkých tabuliach našej obce):

Vážení občania, dovoľte aby sme Vás oboznámili o tom, že od dňa 12.2.2021 prebieha zverejnenie návrhov Zmeny a doplnku č. 2 – Územného plánu obce Vlachy. Tento dodatok je robený na základe požiadaviek občanov a firiem v celkovom počte zmien 7. Dokumentácia v mapovej podobe je zverejnená nielen na obecnej stránke v sekcii úradná tabuľa, ale aj na tabuliach v jednotlivých miestnych častiach, spolu s popisom jednotlivých zmien, prípadne je, po dohode so starostom obce, k dispozícii aj na obecnom úrade.

Každý z občanov má právo podať, písomne k zverejnenému materiálu, pripomienky, a to do 30 dní od zverejnenia – čo je  do 13.3.2021  na Obecný úrad Vlachy, 032 13 Vlachy 126

V prípade doplnkov, sa v rámci zákona, stretnutie s občanmi nevykonáva, len sa voči nemu podávajú stanoviská a pripomienky takouto formou. Na obecnom úrade sa nachádza aj zväčšený územný plán so zapracovanými zmenami. Konkrétnejšie sa jedná o tieto zmeny:

Zmena Z2.1. sa nachádza v regulovanom priestore OU.08a – Stred – Vlachy I., v severozápadnej časti zastavaného územia k.ú. Vlachy. Hranicu lokality zo severu a východu tvorí zastavané územie, zo západu občianska vybavenosť – areál kaštieľa a z juhu miestna komunikácia. Zmena Z 2.1 mení lokalitu s nepoľnohospodárska pôda(v ÚPN) a Ulicu K 1.2 (ZaDč.1) na zmiešané územie, t.j. na výstavbu cca 24 rodinných domov a rekreačných domov.

Zmena Z2.2. sa nachádza v regulovanom priestore OU.07 – Nižná Roveň, v juhozápadnej časti k.ú. Vlachy. Hranicu lokality zo severu tvorí miestna komunikácie, zo západu obora, z juhu poľnohospodárska pôda a z východu navrhované rodinné domy. Zmena Z 2.2 mení lokalitu s funkciou obora na obytné územie, t. j. na výstavbu cca 8 rodinných domov

 DOPLNKY:

Doplnok D 2.1 patrí do regulovaného priestoru OU.03 – Pri vodnej nádrži Bešeňová, nachádza sa v severozápadnej časti zastavaného územia k.ú. Vlašky. Hranicu lokality zo severu tvorí a východu tvorí miestna komunikácie, zo západu hrádza vodnej nádrže Bešeňová a z juhu zastavané územie. Lokalita je určená na výstavbu cca 9 rodinných domov.

Doplnok D 2.2 patrí do regulovaného priestoru OU.05 – Bývalé koryto Váhu, nachádza sa východne od zastavaného územia k.ú. Vlašky. Severnú hranicu lokality tvorí existujúca komunikácia, západnú hranicu navrhované obytné územie, južnú a východnú hranicu tvorí poľnohospodárska pôda. Lokalita D2.2. je určená na výstavbu cca 10 rodinných domov a cca 9 rekreačných domov.

Doplnok D 2.3 patrí do regulovaného priestoru OU.08 – Stred Vlachy I., nachádza sa severne od zastavaného územie Vlachy. Severnú a východnú hranicu lokality tvorí vodná plocha, západnú hranicu existujúca miestna komunikácia a južnú hranicu tvorí zastavané obytné územie. Lokalita D2.3 je určená na výstavbu cca 1 rodinného domu.

Doplnok D 2.4 patrí do regulovaného priestoru OU.07 – Nižná Roveň, nachádza sa juhozápadne od zastavaného územia k.ú. Vlachy. Hranice lokality zo severu existujúca miestna komunikácia, z východu a z juhu poľnohospodárska pôda a zo navrhované rodinné domy. Lokalita D2.4 je určená na výstavbu cca 3 rodinných domov.

Doplnok D 2.5 patrí do regulovaného priestoru OU.09 – Stred Vlachy II., nachádza sa juhovýchodne od zastavaného územia k.ú. Vlachy. Hranice lokality tvorí zo severu, z východu a z juhu poľnohospodárska pôda, zo západu zastavaného územie. Lokalita D2.5 je určená na výstavbu cca 2 rodinných domov.

Doplnok D2.6 patrí do regulovaného priestoru OU.09 – Stred Vlachy II., v stred zastavaného územia k.ú. Vlachy. Hranicu lokality tvorí zo severu, zo západu a z juhu poľnohospodárska pôda a z východu vodný tok Kľačianka. LokalitaD2.6 je určená na výstavbu cca 2 rodinných domov a cca 1 rekreačného domu.

Doplnok D 2.7 patrí do nového regulovaného priestoru RU.07 – Rekreačný areál Sokolče, v západnej časti k.ú. Sokolče, pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Hranicu riešeného územia zo severu tvorí ochranné pásmo diaľnice D1 a železnice, z juhu a východu ochranný les vodnej nádrže Liptovská Mara a zo západu miestna komunikácia. Lokalita D2.7 je určená na výstavbu cca 52 rekreačných domov a jedného objektu občianskej vybavenosti.