Obecná knižnica otvorená od 10.12.2018

Oznamujeme čitateľom obecnej knižnice, že obecná knižnica bude opätovne otvorená od 10.12.2018 v zmenenom čase, a to každý pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod.