Obsadenosť Kultúrneho domu Vlachy do konca januára 2019

9.- 12.11.2018 – príprava a voľby do orgánov samosprávy obcí
17.11.2018 – Valná hromada Urbariát Vlašky
7.12.2018 – Kapustnica Galia Vlachy
9.12.2018 – Mikuláš
15.12.2018 – Vianočné popoludnie
12.1.2019 – Výročná členská schôdza DHZ Krmeš – Vlachy
24.- 27.1.2019 – príprava a Hasičský ples