Odpočet vodomerov

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš vykoná v dňoch 18.- 24.4 2019 ročný odpočet vodomerov v našej obci. Žiadame všetkých občanov, aby v uvedených dňoch sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je umiestnený vodomer.

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na číslo telefónu: 044/ 54 37 754, 0918 400 334