Oznam skládky odpadu

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 – 15 tej hod.

Postup pre občanov: Občan si z web stránky obce stiahne a vypíše tlačivo na zhodnotenie odpadu alebo príde na obecný úrad, kde tlačivo obdrží, následne ho pracovníčka obce, resp. starosta obce potvrdí a s takto vypísaným tlačivom pôjde odpad umiestniť na skládku. Uloženie odpadu bude fakturované obci a potom občan obci, priamo do pokladne, náklady na jeho uloženie preplatí. Cena za zhodnotenie odpadu je vo výške 39,- Eur/ 1 tona + DPH.

Tlačivo na zhodnotenie odpadu