Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznam zberovej spoločnosti k vývozom odpadov od 1.1.2024

Vážení občania,
vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze tuhého komunálneho odpadu a separovaného zberu, naše spoločnosti pristupujú od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín:
– tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc.
– separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach.
– separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno.
– separovaný zber sklo bude vyvážané iba v zelených nádobách.
V prípade že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu nebude nádoba alebo vrece vyvezená. Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu.
Dúfame, že týmito opatreniami budeme našu vzájomnú spoluprácu vylepšovať k vzájomnej spokojnosti.

V tejto súvislosti oznamuje obecný úrad občanom, že v prípade, ak mali doteraz zakúpené nádoby na komunálny odpad inej farby ako je čierna, alebo pozink, bude im táto nádoba ešte v terajšom zbere dňa 9.1.2024 vyvezená. Následne sa môžu zastaviť na obecnom úrade, kde im bude vydaná nálepka s oznamom KOMUNÁLNY ODPAD. Túto si nalepia na starú nádobu inej farby, aby zberová spoločnosť mala jasne definované o aký odpad sa jedná.