Prameň Hôrka

Oznamujeme občanom a návštevníkom obce, že obec dala urobiť rozbor vody v studničke Prameň Hôrka. Voda z tohto prameňa je voda úžitková, pitná po prevarení. Studnička bude nanovo označená po schválení textu na úrade verejného zdravotníctva. Rozbor vody: