Preventívna protipožiarna kontrola – oznam

Obecný úrad Vlachy oznamuje občanom , že dňa 7.12.2019 bude v celej obci prebiehať preventívna protipožiarna prehliadka. Žiadame preto občanov, aby osobám , ktoré budú túto kontrolu vykonávať sprístupnili svoje obydlia a poskytli súčinnosť pri vykonávaní tejto kontroly. Jedná sa o kontrolu , ktorá by sa mala v každej obci vykonávať každých 12 mesiacov a bude sa týkať protipožiarnych opatrení pri vykurovaní. Vedúcim hliadky bude Preventivár obce pán Peter Krčula a členovia hasičského zboru Krmeš-Vlachy a hasičského zboru Vlašky. Členovia: Miroslav Krčula, Michal Krčula, Maroš Smitek, Martin Smitek, Miroslav Hric, Jindřich Chvojka, Patrik Lovich, Dávid Lovich, Martin Šulík, Peter Peterec. Hliadky budú rozdelené do všetkých troch miestnych častí, aby kontrola prebehla čo najrýchlejšie. Vopred Vám všetkým srdečne ďakujeme za sprístupnenie Vašich domov.