Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácia

Od 1.6.2020 prebieha elektronickou formou sčítanie domov a bytov, ktoré bude ukončené najneskôr do 12.2.2021. Informácie sa získavajú z dostupných zdrojov, akými sú preklopené údaje z posledného sčítania v roku 2011, z katastra nehnuteľností, či z daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti, ako aj v spolupráci so správcami bytov. Poverenou osobou na sčítanie domov a bytov v obci je Mgr. Dagmar Bruncková. Od 15.2.2021 do 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov, a to formou samosčítania, tiež elektronicky, buď pomocou mobilov, na stránke www.slovensko.sk alebo s pomocou sčítacích komisárov u tých spoluobčanov, ktorí sa sami sčítať nedokážu. Podrobné údaje ohľadom sčítania obyvateľov budú ešte zverejnené a vyhlásené v miestnom rozhlase v dostatočnom predstihu. V zmysle platných právnych predpisov má každý občan povinnosť sa sčítať.