Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že včera 14.2.2019 zomrel náš drahý spoluobčan, pán Anton Stankoviansky z Vlašiek, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka bude v pondelok 18.2.2019 o 14.00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole vo Vlaškách. Česť jeho pamiatke.