Upozornenie správy ciest ŽSK – TSÚ Liptovský Mikuláš