Vakcinácia proti besnote a povinné čipovanie psov

Oznamujeme majiteľom psov, že v piatok 14.6.2019 bude v našej obci prebiehať povinná vakcinácia psov proti besnote s povinným čipovaním, doposiaľ nezačipovaných psov. Pes, ktorý nie je začipovaný a majiteľ ho začipovať nedá, v zmysle platnej legislatívy nebude zaočkovaný proti besnote, čím majiteľ poruší platný zákon a hrozia mu sankcie z regionálnej veterinárnej správy. Vakcináciu a čipovanie bude prevádzať nový veterinárny lekár našej obce, MVDr. Michal Barťák z Ružomberka, a to nasledovne:

Krmeš: od 18.00 hod. do 19.00 hod. za obchodom Jednota v Krmeši

Vlachy: od 19.00 hod. do 19.30 hod. pri obecnom úrade

Vlašky: od 19.30 hod. do 20.00 hod. pri autobusovej zastávke.

Cena za vakcináciu proti besnote je 7,- Eur, za čipovanie 15,- Eur.

Žiadame majiteľov psov, aby si ku čipovaniu priniesli občiansky preukaz, nakoľko je pri zaregistrovaní psov povinné uvádzať rodné číslo majiteľa. Pes musí prísť na očkovanie a čipovanie v sprievode dospelej osoby. U tých občanov, ktorí navštevujú súkromne so svojimi psami iné veterinárne ambulancie, je potrebné u tohto veterinára preukázať, že má psov začipovaných a zaočkovaných. Zoznam psov a ich majiteľov bol veterinárnemu lekárovi odovzdaný. Ďakujeme za spoluprácu. Kontakt na veterinárneho lekára: 0915 394 054