Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov – 29.10.2022

Poskytnutie informácií dotknutým osobám o spracovaní osobných údajov, potrebnom k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z.z.16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY-2022 – obec Vlachy

Volebná kampaň kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí – informácia: Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane – obec do 5 000 obyvateľov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený: 13062022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí: oznámenie poslanci a volebný obvod

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie a kontakty: menovanie zapisovateľky

Zverejnenie mena a kontaktov zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre preberanie kandidátnych listín na starostu obce a na poslancov obecného zastupiteľstva a posledný termín na podanie:podávanie kandiátok

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: zverejnenie počtu obyvateľov

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti: určenie volebnej miestnosti

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: zverejnenie emailovej adresy