Výsledky volieb prezidenta SR v obci Vlachy – 1. kolo

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 518

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 291

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 291

Počet všetkých platných hlasov: 288

Počet platných hlasov, odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

Béla Bugár, Ing.  4

Zuzana Čaputová, Mgr. 106

Martin Daňo –

Štefan Harabin, JUDr. 48

Eduard Chmelár, doc., Mgr., PhD. 6

Marián Kotleba, Ing., Mgr 35

MIlan Krajniak, Bc 11

Józse Menyhárt, PaedDr., Phd. –

František Mikoško, RNDr. 12

Robert Mistrík, Dr., Ing. –

Maroš Šefčovič, JUDr.,Phd. 63

Róbert Švec, Mgr. –

Bohumila Tauchmannová, Ing. –

Juraj Zábojník, Dr., Ing., PhD. –

Ivan Zuzula, RNDr., CSc., 1

Ďakujeme za účasť, 2, kolo sa bude konať v sobotu 30.3.2019 v čase od 7.00 do 22.00 hod.