Výzva na odstránenie objektov v okolí Vodného diela Liptovská Mara