Výzva SSD pre vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie

Výzva SSD pre vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov