Web stránka Obce Vlachy

Vítame vás na vynovenej webovej stránke Obce Vlachy. Stránka naďalej prechádza postupnou úpravou, texty budú aktualizované, doplnené budú materiály z rokovania obecného zastupiteľstva v roku 2018, fotodokumentácia, potrebné tlačivá a ďalšie informácie. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.