Záverečný účet obce Vlachy za rok 2018 – návrh

Návrh záverečného účtu obce Vlachy za rok 2018 je zverejnený v časti: https://www.obecvlachy.sk/uradna-tabula/