Zrušenie pošty v obci od 1.9.2019

Obec Vlachy dňa 10.6.2019 obdržala zo Slovenskej pošty, a.s. v Banskej Bystrici informáciu o zrušení pošty v našej obci. Dôvodom je, že naša pošta patrí medzi pošty s najnižším objemom ročných externých výnosov, je to pošta s najnižším záujmom obyvateľov o poskytnuté služby. Na základe tohto oznámenia starosta obce Róbert Klubica dňa 14.6.2019 poslal Slovenskej pošte a.s. v Banskej Bystrici list, v ktorom žiadal o prehodnotenie tohto rozhodnutia a zdôvodnil potrebu pošty v našej obci. Dňa 1.7.2019 sme obdržali stanovisko, v ktorom rozhodnutie zrušiť poštu v našej obci je konečné a zároveň sme, v zmysle platnej nájomnej zmluvy, obdržali výpoveď z prenajatých priestorov. Ako budú zabezpečované služby pre občana je uvedené v stanovisku, ktoré prikladáme: