Zverejnená výzva – zimná údržba 2020

Na webovej stránke obce, v časti Verejné obstarávanie, bola dňa 29.10.2019 zverejnená výzva na zimnú údržbu miestnych komunikácií pre rok 2020.