Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zverejnenie e-mailovej adresy obce – pre voľby prezidenta SR

Obec Vlachy zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorou je: info@obecvlachy.sk

Hlasovacie lístky budú k dispozícii od 15.2.2019 a obecný úrad ich bude žiadateľom zasielať poštou do 28.2.2019. Vydávať, v úradných hodinách obecného úradu, ich bude do 15.3.2019, v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR, ktorý bol schválený vládou SR dňa 23.1.2019.