Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Cirkev

Obyvateľstvo Vlách a susedných dedín od stredoveku patrilo farnosti Svätej Panny Márie v Liptovskej Mare. Najstaršia sakrálna stavba v Liptovskej Mare pochádzala z 10. – 12. storočia. V druhej tretine 13. storočia bol v Liptovskej Mare postavený ranogotický kostol. Prvá písomná zmienka o tomto kostole je z roku 1288, v rámci majetkoprávnej listiny, kde sa spomína Mykus, liptovský vicearchidiakon a farár v Liptovskej Mare. Kostol Panny Márie bol postavený na kráľovskom majetku a tunajšiemu farárovi patrili majetky aj v susedných farských obciach v Liptovskom Trnovci, Liptovskej Sielnici, Vlachoch a Krmeši. Farára preto do Svätej Mary dosadzovalo najprv hradné panstvo na Liptovskom Hrade a po jeho zničení v roku 1474 panstvo Likava.

V 14. storočí sa tunajší kňazi stávali svedkami pri rôznych, najmä civilných sporoch. Zasadala tu aj kongregácia Liptovskej stolice (najstaršia správa je z r. 1348). Na takéto účely slúžila v Liptovskej Mare špeciálne postavená a určená budova („curia“). Zasadnutia stolice sa tu pravidelne konali až do roku 1582, keď sa rozhodli preložiť zasadania do Partizánskej Ľupče.

V 17. storočí bol kostol viackrát upravovaný. V roku 1635 bola ku objektu kostola pristavaná nová renesančná veža. Z dodnes neznámych príčin, pravdepodobne však kvôli veľkým trhlinám na stenách lode, bolo potrebné celú starú loď prestavať. Pri týchto úpravách bola odstránená aj stará veža. Novú umiestnili v strede priečelia južnej lode. Veža ostala dominantou okolia až do zatopenia tohto územia vodami nádrže Liptovská Mara.

Občania obce, vyznávajúci rímskokatolícku vieru si svojpomocne postavili nový kostol Návštevy Panny Márie pri kaplnke v miestnej časti Vlašky, ktorý bol vysvätený 12.10.1991. Filiálka Vlašky patrí pod Farský úrad v Liptovskom Michale, kde v súčasnosti je farským administrátorom Mgr. František Plučinský.

Evanjelické obyvateľstvo z Vlách a okolia sa po roku 1686 pripojilo ku evanjelického zboru v Paludzi. Potom, čo bola Paludza vybratá ako dávnejšie stredisko evanjelického cirkevného života, bol v roku 1693 postavený prvý drevený artikulárny chrám. Z roku 1765 sa zachovala prosba evanjelikov z Paludze a okolitých dedín, adresovaná panovníčke Márii Terézii o povolenie výstavby nového evanjelického kostola z kameňa. Stavbu povolili v roku 1770 s podmienkou, že nová stavba má mať len murované základy a nesmú byť od zeme viac ako jednu stopu vysoké. Celá stavba stála 5 tisíc zlatých. Po vybudovaní priehrady Liptovská Mara bol kostol v Paludzi premiestnený do rázovitého prostredia katastra obce Lazisko. Je miestom Cirkevného zboru Svätý Kríž. Naši evanjelici patria pod Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči. Zborovým farárom je Mgr. Ján Molčan.

Z cirkevných stavieb vo Vlachoch a príslušných obecných častiach sú pozoruhodné: zvonica vo Vlachoch s murovanými základmi a dreveným vrchom. Bola využívaná aj ako požiarna zbrojnica. V miestnej časti Krmeš sa nachádza zvonica postavená v roku 1930 na mieste staršej zvonice. Prízemie zvonice je murované a poschodie je drevené. Vo zvonici sa nachádza jeden zvon z roku 1695.