Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy za rok 2017

Dátum Dodávateľ Názov dokumentu Stiahnuť
19.12.2017 OZO, a.s. Liptovský Mikuláš Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo
15.12.2017 Božena Moravčíková Dotatok č. 4 ku zmluve o nájme bytu
14.12.2017 Jaroslav Urban Gofex Zmluva o dielo
07.12.2017 Pierott, n.o., Prešov Darovacia zmluva
30.11.2017 Hrobové miesta Zmluvy č. 4,5,6.7.2017
30.11.2017 STAVEKO-SK, a.s. Žilina Zmluva o dielo s prílohami
28.11.2017  MK alarm, s.r.o. Lipt. Mikuláš Zmluva o dielo s prílohami
28.11.2017 Peter Bartánus Zmluva o dielo
21.11.2017 Ultima Ivest, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb
20.11.2017 Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Žilina Dohoda o spolupráci
20.11.2017 Stredoslovenská energetika Distribúcia a.s. Žilina Zmluva o výpožičke podperných bodov
20.11.2017 Mesto Liptovský Hrádok Zmluva č. 5/2017 o poskytnutí finančnej dotácie
02.11.2017 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát
04.10.2017 Energy Europe, SE Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
02.10.2017 Marek Hikl Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu
07.09.2017 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva
30.08.2017 Prima banka a.s. Liptovský Mikuláš Zmluva o bežnom účte
10.08.2017 Prima banka a.s. Liptovský Mikuláš Zmluva o bežnom účte
10.08.2017 Vladimír Tomo Zmluva o nájme nehnuteľnosti
10.08.2017 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmluva o úvere – vlastníci bytov bytového domu č. 149
24.07.2017 Topset Solutions s.r.o. Stupava Aktualizačný poplatok – Registratúra
19.07.2017 Božena Paulínyová Zmluva o nájme nehnuteľnosti
17.07.2017 Libor Gejdoš Zmluva o nájme nehnuteľnosti
11.07.2017 JMS Press, s.r.o. Terchová Zmluva o spolupráci
07.07.2017 Pavol Strmenský Zmluva o nájme nehnuteľnosti
28.06.2017 Miroslav Hric Zmluva o nájme nehnuteľnosti
13.06.2017 Dobrovoľná PO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie
10.05.2017 Ivan Hazucha Hrobové miesto
03.05.2017 SSE-Distribúcia, a.s. Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
10.04.2017 Silvia Martonová Hrobové miesto
06.04.2017 Prospect, spol. s.r.o. Nové Zámky Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Protipovodňové opatrenia obce Vlachy
31.03.2017 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva č. 4/2017 o poskytnutí finančnej dotácie
30.03.2017 Poisťovňa UNION Hromadné úrazové poistenie aktivačné práce
30.03.2017 Rímskokatolícka cirkev Liptovský Michal Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie
21.03.2017 Futbalový klub Liptovské Vlachy Zmluva č. 3/2017 o poskytnutí finančnej dotácie
16.03.2017 Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie
15.03.2017 IKF Service s.r.o. Poprad Mandátna zmluva
07.03.2017 SOZA Bratislava Licenčná zmluva
01.03.2017 MŽP SR Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
13.01.2017 IKF Service s.r.o. Poprad Zmluva o dielo
09.01.2017 Prima Banka Slovensko a.s. Zmluva o grantovom účte