Zloženie obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Bolibruchová Renata
Forgáč Jozef
Chvojková Dagmar, Ing.
Klubicová Jana
Krčula Michal
Podhor Ján
Veverica Jozef

Názov dokumentu Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií na roky 2014 – 2018