Zloženie obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Bolibruchová Renata

Chvojková Dagmar Ing. – zástupkyňa starostu obce

Hric Miroslav Bc.

Krčula Michal

Klubicová Jana

Németh František Ing.

Veverica Marek

Názov dokumentu Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií na roky 2018 – 2022