Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy za rok 2020

Dátum Dodávateľ Názov dokumentu Stiahnuť
22.12.2020 OZO, a.s. Liptovský Mikuláš Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo
22.12.2020 OZO, s.r.o. Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo
22.12.2020 Jaroslav Urban Gofex Zmluva o dielo
07.12.2020 SPP, a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o povinnom výkupe elektriny
02.12.2020 Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke – tablet pre sčítanie obyvateľov 2021
25.11.2020 Mesto L.Mikuláš a obce … viď v zmluve Zmluva o zriadení združenia obcí
19.11.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva skupinové úrazového poistenia č. 2407570258
18.11.2020 Energie2, Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny
26.10.2020 Mgr. Róbert Čecho, PhD. Zmluva o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
26.10.2020 ÚPSVaR Liptovský Mikuláš Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
21.10.2020 Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
02.10.2020 Energie2, a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke
16.7.2021 Pilot JET, s.r.o. Bratislava Darovacia zmluva z 2.9.2021
19.08.2020 Makroaudit, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb
31.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
10.06.2020 Adara Slovakia, s.r.o. Hlohovec Zmluva o dielo – Multifunkčné ihrisko + súhrnný list stavby
09.06.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
03.06.2020 Ivan Hlavatý Zmluva o nájme podperného bodu
27.05.2020 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 296665-2018
20.05.2020 TENDERnet s.r.o. Žilina Dodatok č. 2 ku Licenčnej zmluve
13.05.2020 Ing.arch.Anna Gočová Mandátna zmluva
13.05.2020 Ing. arch. Dávid Goč Zmluva o dielo
29.04.2020 Mediatel spol. s.r.o. Bratislava Zmluva o uverejnení inzercie
02.04.2020 DPO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie
02.04.2020 3W Slovakia s.r.o. Trenčín Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
02.04.2020 3W Slovakia s.r.o. Trenčín Dodatok k licenčnej zmluve
23.03.2020 DPO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie
10.03.2020 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o spoločnom stavebnom úrade
09.03.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
05.03.2020 OKTE a.s. Zmluva o doplatku
02.03.2020 Peter Bolek – EKORAY Dodatok k zmluve o odbere odpadu
02.03.2020 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva – Fašiangová zabíjačka 2020
01.03.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 4/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
26.02.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 6/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
26.02.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
17.02.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 5/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
27.01.2020 Generali Poisťovňa s.d. Poistná zmluva – kamerový systém
21.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov
21.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Komisionálna zmluva