Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy za rok 2020

Dátum Dodávateľ Názov dokumentu Stiahnuť
21.10.2020 Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
02.10.2020 Energie2, a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke
19.08.2020 Makroaudit, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb
31.07.2020 Stredoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
10.06.2020 Adara Slovakia, s.r.o. Hlohovec Zmluva o dielo – Multifunkčné ihrisko + súhrnný list stavby
09.06.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
03.06.2020 Ivan Hlavatý Zmluva o nájme podperného bodu
27.05.2020 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 296665-2018
20.05.2020 TENDERnet s.r.o. Žilina Dodatok č. 2 ku Licenčnej zmluve
13.05.2020 Ing.arch.Anna Gočová Mandátna zmluva
13.05.2020 Ing. arch. Dávid Goč Zmluva o dielo
29.04.2020 Mediatel spol. s.r.o. Bratislava Zmluva o uverejnení inzercie
02.04.2020 DPO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie
02.04.2020 3W Slovakia s.r.o. Trenčín Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
02.04.2020 3W Slovakia s.r.o. Trenčín Dodatok k licenčnej zmluve
23.03.2020 DPO SR Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie
10.03.2020 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o spoločnom stavebnom úrade
09.03.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
05.03.2020 OKTE a.s. Zmluva o doplatku
02.03.2020 Peter Bolek – EKORAY Dodatok k zmluve o odbere odpadu
02.03.2020 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva – Fašiangová zabíjačka 2020
01.03.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 4/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
26.02.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 6/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
26.02.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
17.02.2020 Obec Vlachy Zmluva č. 5/2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachy
30.01.2020 Mesto LM, L.Trnovec, L.Sielnica, Bobrovník, Vlachy, Prosiek Zmluva o zriadení združenia obcí
27.01.2020 Generali Poisťovňa s.d. Poistná zmluva – kamerový systém
21.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov
21.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Komisionálna zmluva