Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2014 zriadilo tri komisie:

Kultúrno – športová komisia
Predseda: Michal Krčula
Členovia: Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Ján Švec st.

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
Predseda: Ján Podhor
Členovia: Jozef Veverica, Jozef Forgáč, Renata Bolibruchová

Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda: Jozef Forgáč
Členovia: Michal Krčula, Jozef Veverica