Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.11.2022 zriadilo nasledovné komisie:

Kultúrno – športová komisia
Predseda:  Michal Krčula
Členovia: Ing. Dagmar Chvojková, Jana Klubicová, Eva Rybárska, Mgr. Juraj Salva

Komisia verejného poriadku
Predseda: Mgr. Patrik Lovich
Členovia: Vladimír Ferianc, Mirka Strmenská, Milada Lovichová

Komisia pre ochranu verejného záujmu
Predseda:  Ing. Dagmar Chvojková
Členovia: Mgr. Patrik Lovich, Michal Krčula

Komisia stavebná a územnoplánovacia
Predseda: Bc. Miroslav Hric
Členovia: Juraj Stankoviansky, Mirka Strmenská, Ing. Dagmar Chvojková

Zápisnica zo zasadnutia komisie  zo dňa 15.3.2023: Zápisnica stavebno-plán.komisia 1-2023

Komisia životného prostredia
Predseda: Ing. František Németh
Členovia: Bc. Miroslav Hric, Mgr. Erika Feriancová

Náplň práce komisií, ktorú určilo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachoch dňa 28.11.2022: Náplň práce komisie