Aktuality

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 20. augusta 2019 zomrela naša najstaršia spoluobčianka, pani Emília Feketíková z Vlách vo veku 95 rokov. Posledná rozlúčka s pani Emíliou Feketíkovou bude v piatok 23. augusta 2019 o 14. hodine v Rímsko katolíckom kostole vo Vlaškách. Česť jej pamiatke!

Prameň Hôrka

Oznamujeme občanom a návštevníkom obce, že obec dala urobiť rozbor vody v studničke Prameň Hôrka. Voda z tohto prameňa je voda úžitková, pitná po prevarení. Studnička bude nanovo označená po schválení textu na úrade verejného zdravotníctva. Rozbor vody: 

Zrušenie pošty v obci od 1.9.2019

Obec Vlachy dňa 10.6.2019 obdržala zo Slovenskej pošty, a.s. v Banskej Bystrici informáciu o zrušení pošty v našej obci. Dôvodom je, že naša pošta patrí medzi pošty s najnižším objemom ročných externých výnosov, je to pošta s najnižším záujmom obyvateľov o poskytnuté služby. Na základe tohto oznámenia starosta obce Róbert Klubica dňa 14.6.2019 poslal Slovenskej pošte a.s. v Banskej Bystrici list, v ktorom žiadal o prehodnotenie tohto rozhodnutia a zdôvodnil potrebu pošty v našej obci. Dňa 1.7.2019 sme obdržali stanovisko, v ktorom rozhodnutie zrušiť poštu v našej obci je konečné a zároveň sme, v zmysle platnej nájomnej zmluvy, obdržali výpoveď z prenajatých priestorov. Ako budú zabezpečované služby pre občana je uvedené v stanovisku, ktoré prikladáme:

Oznam detskej lekárky Ľubeľa

Ako prehlásiť dieťa do detskej ambulancie v Ľubeli

 

Máme veľkú radosť z toho, že od 1. septembra 2019 sa do priestorov detskej ambulancie v našej obci „vracia“ detská lekárka. MUDr. Miriam Tomová rada uvíta každé dieťa.             V súvislosti s vyžiadaním zdravotnej dokumentácie dieťaťa od súčasného všeobecného lekára pre deti a dorast je potrebné, aby rodičia detí, ktorí chcú prehlásiť svoje ratolesti do ambulancie v Ľubeli, vyplnili žiadosť, ktorá je v prílohe Ľubeľských novín a tiež dostupná na internetovej stránke obce (www.lubela.sk), a túto osobne alebo poštou doručili súčasnému detskému lekárovi svojho dieťaťa (aby dieťa odhlásil zo svojej ambulancie). Žiadosť je nevyhnutné pred jej odovzdaním lekárovi dať potvrdiť MUDr. Tomovej. Následne rodič ako zákonný zástupca dieťaťa podpíše s MUDr. Tomovou dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto nevyhnutné úkony je možné realizovať už v priebehu augusta 2019. Za účelom potvrdenia žiadosti môžu rodičia kontaktovať MUDr. Tomovú na telefónnom čísle 0903 059 196 alebo e-mailom na adresu: tomovamiriam77@gmail.com.

Chceme povzbudiť všetkých rodičov detí, aby neváhali prehlásiť svoje dieťa/deti do pediatrickej ambulancie v Ľubeli, a využili nielen výhody blízkosti ambulancie priamo v mieste ich bydliska a tiež v blízkosti Základnej školy s materskou školou (čo má obrovský význam najmä pri ochorení dieťaťa, keď nie je potrebný transport mimo Ľubele), ale aj optimálne zázemie v podobe lekárne, ktorá funguje v tej istej budove ako pediatrická ambulancia.

Žiadosť o zaslanie zdrav. dokumentácie detská lekárka

Vakcinácia proti besnote a povinné čipovanie psov

Oznamujeme majiteľom psov, že v piatok 14.6.2019 bude v našej obci prebiehať povinná vakcinácia psov proti besnote s povinným čipovaním, doposiaľ nezačipovaných psov. Pes, ktorý nie je začipovaný a majiteľ ho začipovať nedá, v zmysle platnej legislatívy nebude zaočkovaný proti besnote, čím majiteľ poruší platný zákon a hrozia mu sankcie z regionálnej veterinárnej správy. Vakcináciu a čipovanie bude prevádzať nový veterinárny lekár našej obce, MVDr. Michal Barťák z Ružomberka, a to nasledovne:

Krmeš: od 18.00 hod. do 19.00 hod. za obchodom Jednota v Krmeši

Vlachy: od 19.00 hod. do 19.30 hod. pri obecnom úrade

Vlašky: od 19.30 hod. do 20.00 hod. pri autobusovej zastávke.

Cena za vakcináciu proti besnote je 7,- Eur, za čipovanie 15,- Eur.

Žiadame majiteľov psov, aby si ku čipovaniu priniesli občiansky preukaz, nakoľko je pri zaregistrovaní psov povinné uvádzať rodné číslo majiteľa. Pes musí prísť na očkovanie a čipovanie v sprievode dospelej osoby. U tých občanov, ktorí navštevujú súkromne so svojimi psami iné veterinárne ambulancie, je potrebné u tohto veterinára preukázať, že má psov začipovaných a zaočkovaných. Zoznam psov a ich majiteľov bol veterinárnemu lekárovi odovzdaný. Ďakujeme za spoluprácu. Kontakt na veterinárneho lekára: 0915 394 054