Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Zber textilu 31.5.2024 a 3.6.2024

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch 31.5.2024 a 3.6.2024 prebehne v našej obci zber textilu. Obidva dni bude prebiehať v čase od 16:00 do 17:00 v kultúrnom dome Vlachy. Občania si prinesú zbalený textil, pevne zviazaný, uložený v plastových vreciach.
Okrem textilu môžu byť vo vreciach posteľné obliečky, topánky, kabelky.

Pozvánka na Deň detí 1.6.2024

Obecný úrad Vlachy, DHZ Krmeš – Vlachy a každoročné organizátorky, srdečne pozývajú všetky deti a rodičov na Deň detí, ktorý sa bude konať 1.6.2024 o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku vo Vlachoch. Pripravené budú pre deti rôzne súťaže , samozrejme aj s dospelými, sladké balíčky k sviatku, opekanie špekačiek a skákanie v pene. Preto zároveň poprosíme rodičov, aby pre svoje ratolesti doniesli náhradné oblečenie.
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na sobotu 6.7.2024. Budeme Vás o tom informovať prostredníctvom aplikácie a obecného rozhlasu.

Oznam LVS o náhodných kontrolách

Informácia o kontrolách pre odberateľov: Vážení zákazníci,na základe rozhodnutia vedenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Vám oznamujeme, že naši zamestnanci budú vykonávať okrem pravidelných odpočtov vodomerov a výmeny vodomerov aj nepravidelné a náhodné kontroly odberných miest a kontrolné odpočty vodomerov z dôvodu skvalitnenia služieb pre všetkých zákazníkov.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorí Vás navštívia,

 • musia mať pri návšteve zákazníkov služobný odev s logom,
 • musia sa preukázať služobným preukazom,
 • nikdy nepracujú s hotovosťou, nevyberajú od zákazníkov žiadne peniaze ani zákazníkom žiadne peniaze nedoručujú,
 • neponúkajú žiadne produkty.

Zamestnanci Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., podľa zákona sú oprávnení na nehnuteľnostiach a v objektoch realizovať práce súvisiace so:

 • zabezpečením spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
 • zisťovaním stavu meradla, jeho kontrolou, opravou, údržbou alebo výmenou,
 • kontrolným meraním množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd,
 • zisťovaním technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky.

V prípade, ak odberatelia a producenti neumožnia vstup zamestnancov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na odberné miesto, Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., je oprávnená prerušiť dodávku pitnej vody alebo zamedziť odvádzanie odpadových vôd až do dňa pominutia dôvodu pre prerušenie alebo obmedzenie.

Voľby prezidenta SR – 2024

 1. Vyhlásenie volieb: Vyhlásenie volieb prezidenta SR
 2. Informácie pre voliča: Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
 3. Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti: určenie volebnej miestnosti
 4. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@obecvlachy.sk
 5. Zabezpečenie volieb prezidenta SR v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – 2024 – VP – Obec Vlachy
 6. Zoznam kandidátov na prezidenta: Zoznam kandidatov na prezidenta