Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality

Oznámenie o uložení úradnej listovej zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie úradnej poštovej zásielky:

Pre: Rastislav Marton, Matúš Marton

Od: Exekútorský úrad Žilina, JUDr. Margita Rojčeková, Andreja Kmeťa 11, 010 01 Žilina

Uvedenú úradnú zásielku je možné vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Vlachoch do 3.9.2020

Vyvesené: 19.8.2020

Zvesené: 3.9.2020

Terénne úpravy a návoz zeminy pred kaštieľom vo Vlachoch

Oznamujeme občanom, že od zajtra 29. júla 2020 sa na základe rozhodnutia Okresného úradu v Žiline, Odboru starostlivosti o životné prostredie, na základe platného stavebného povolenia, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Žiline a súhlasu obce Vlachy začnú vykonávať povrchové úpravy pozemkov pred kaštieľom vo Vlachoch, kde sa začne navážať zemina. Prosíme rodičov maloletých detí, aby upozornili svoje deti na zvýšenú opatrnosť pri pohybe po cestných komunikáciách, prosíme aj o opatrnosť ostatných obyvateľov a návštevníkov našej obce.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácia

Od 1.6.2020 prebieha elektronickou formou sčítanie domov a bytov, ktoré bude ukončené najneskôr do 12.2.2021. Informácie sa získavajú z dostupných zdrojov, akými sú preklopené údaje z posledného sčítania v roku 2011, z katastra nehnuteľností, či z daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti, ako aj v spolupráci so správcami bytov. Poverenou osobou na sčítanie domov a bytov v obci je Mgr. Dagmar Bruncková. Od 15.2.2021 do 31.3.2021 bude prebiehať sčítanie obyvateľov, a to formou samosčítania, tiež elektronicky, buď pomocou mobilov, na stránke www.slovensko.sk alebo s pomocou sčítacích komisárov u tých spoluobčanov, ktorí sa sami sčítať nedokážu. Podrobné údaje ohľadom sčítania obyvateľov budú ešte zverejnené a vyhlásené v miestnom rozhlase v dostatočnom predstihu. V zmysle platných právnych predpisov má každý občan povinnosť sa sčítať.