Aktuality

Vlachanské noviny

Oznamujeme dopisovateľom Vlachanských novín, že uzávierka príspevkov do 1. čísla v roku 2019 je 15. marca 2019. Vlachanské noviny vyjdú pred Veľkou nocou.

Oznam skládky odpadu

V snahe o skvalitnenie separovaného odpadu a zníženie ukladaného odpadu na skládke v Part. Ľupči spoločnosť OZO a.s., spustila do prevádzky nový zberný dvor v katastri obce Sv. Kríž v objekte bývalej čerpacej stanice JURKI na komunálny, stavebný a elektronický odpad.
Z tohoto dôvodu už nebude možné prijímať odpad od občanov ani firiem pôsobiacich na území obce na skládku v Part. Ľupči.
Prevádzková doba je každý pracovný deň od 7 – 15 tej hod.

Postup pre občanov: Občan si z web stránky obce stiahne a vypíše tlačivo na zhodnotenie odpadu alebo príde na obecný úrad, kde tlačivo obdrží, následne ho pracovníčka obce, resp. starosta obce potvrdí a s takto vypísaným tlačivom pôjde odpad umiestniť na skládku. Uloženie odpadu bude fakturované obci a potom občan obci, priamo do pokladne, náklady na jeho uloženie preplatí.

Tlačivo na zhodnotenie odpadu 

Web stránka Obce Vlachy

Vítame vás na vynovenej webovej stránke Obce Vlachy. Stránka naďalej prechádza postupnou úpravou, texty budú aktualizované, doplnené budú materiály z rokovania obecného zastupiteľstva v roku 2018, fotodokumentácia, potrebné tlačivá a ďalšie informácie. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.