Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy za rok 2021

Dátum Dodávateľ Názov dokumentu Stiahnuť
14.12.2021 SPP, a.s. Zmluva o povinnom výkupe elektriny
26.11.2021 OZO, a.s. Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo
24.11.2021 UPSVaR Liptovský Mikuláš Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
4.11.2021 Staveko – SK, a.s. Žilina Zmluva o dielo
30.07.2021 Obec Vlachy Zmluva o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu
14.07.2021 Obec Vlachy Zmluva o úhrade nákladov – Dodatok č. 2 UP/Mirka Strmenská
30.06.2021 Spoločník s.r.o. Zmluva o mediálnej službe
30.06.2021 Ivan Hlavatý Zmluva o nájme podperného bodu
28.06.2021 Obec Vlachy Kúpna zmluva – členovia Spoločenstva Krmeš 271
15.06.2021 Obec Vlachy Kúpna zmluva – Adriana Grilusová
09.06.2021 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve č. Z07082015038
01.06.2021 Obec Vlachy Kúpna zmluva – Pavel Žabka
13.05.2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
13.05.2021 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
30.04.2021 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava Kúpna zmluva č. 30201/KZ-9/2020/Vlachy/0022/2889
29.04.2021 Obec Vlachy Zmluva o úhrade nákladov – Dodatok č. 2 UP/Ing. Miroslav Toma
29.04.2021 Obec Vlachy Zmluva o úhrade nákladov – Dodatok č. 2 UP/Juraj Janičina
29.04.2021 Obec Vlachy Zmluva o úhrade nákladov – Dodatok č. 2 UP/Ján Bubniak
29.04.2021 Obec Vlachy Zmluva o úhrade nákladov – Dodatok č. 2 UP/RYOS, s.r.o.
29.04.2021 Obec Vlachy Zmluva o úhrade nákladov – Dodatok č. 2 UP/Jarmila Kaštílová
30.03.2021 Obec Vlachy Zmluva o poskytnutí dotácie – CVČ Satmárky
22.03.2021 Obec Vlachy Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – RKC Liptovský Michal
22.03.2021 Obec Vlachy Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – ECAV Partizánska Ľupča
19.03.2021 Obec Vlachy Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – FK Liptovské Vlachy
15.03.2021 Slovenská republika – Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
01.03.2021 SČK Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytovaní služieb MOM
22.02.2021 SČK Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytovaní služieb MOM
08.02.2021 SČK Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytovaní služieb MOM
29.01.2021 SČK Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytovaní služieb MOM
26.01.2021 SČK Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytovaní služieb MOM
19.01.2021 Archív SB Liptovský Mikuláš Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
13.01.2021 INTA s.r.o. Trenčín Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom