Zmluvy za rok 2019

Dátum Dodávateľ Názov dokumentu Stiahnuť
16.01.2019 IMG Energie, s.r.o. Lipt. Mikuláš Rámcová zmluva o dielo
11.01.2019 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva
09.01.2019 OZO a.s. Lipt. Mikuláš Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo
02.01.2019 Ministerstvo ŽP SR Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP