Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pamiatky

Kaštieľ Vlachy

Renesančný dvojpodlažný kaštieľ vo Vlachoch pochádza zo 16. storočia. Interiéry sú zdobené renesančnými a barokovými klenbami. Okolo kaštieľa sa pôvodne rozkladala okrasná záhrada. Hospodárske budovy boli rozmiestnené tak, že v čase vojnového konfliktu mohli slúžiť ako opevnenie. Celý areál bol obohnaný murovano-dreveným plotom s barokovými vstupnými bránami. Z týchto objektov sa zachovala len sýpka. Pôvodný kaštieľ na tomto mieste dali postaviť členovia zemianskeho rodu Vlašský, potomkovia Jána Galicusa. V roku 1899 sa dostal do rúk posledným jeho majiteľom a to do rodu Bohušovcov.

(In: P. Vítek: „Vlachy, čriepky z dejín obcí Vlachy, Vlašky, Krmeš a Vrbie“, Obec Vlachy, 2010, ISBN: 978-80-970525-2-2)

Kaplnka Vlašky

Kaplnka vo Vlaškách z roku 1930 dnes neslúži svojmu účelu. Výstavbou nového kostola v tesnej blízkosti kaplnky sa vytvorili podstatne lepšie podmienky na prevádzanie obradov a bohoslužieb. Nakoľko v ostatných obciach sa kostoly nenachádzajú, slúži i širšiemu okoliu a obyvateľom obcí Vlachy a Krmeš. Kaplnka slúži ako chladiaca miestnosť pred pohrebmi. Pri ceste sú pozostatky mlyna s náhonom.

Kováčska dielňa Vlachy

Má asi 150 rokov, majiteľom je rodina Moleková. Slúžila ešte koncom šesťdesiatych rokov, kedy Jozef Molek, otec terajšieho majiteľa Jána Moleka podkúval kone miestneho družstva. V mladosti bol učňom u pôvodného majiteľa, ktorý dielňu založil okolo roku 1860. V súčasnosti sa v nej nachádzajú pozostatky pôvodného vybavenia.