Správne a miestne poplatky

Názov dokumentu Stiahnuť
Sadzobník správnych poplatkov v zmysle novely zákona od 01.01.2018
Sadzobník poplatkov za používanie kultúrneho domu vo Vlachoch od 01.01.2017
Sadzobník za sprístupnenie informácií